Privacy app

EASY CONNECT: PRIVACYBELEID

iOS versie 15 en Android™ versie 8

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2023

INLEIDING

EDC Retail B.V. ("Bedrijf" of "Wij") respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen door dit beleid na te leven. Dit beleid beschrijft:

 • De soorten informatie die wij kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u de EASY CONNECT App downloadt, installeert, registreert, opent of gebruikt (de "App").
 • Onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie.

Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die wij verzamelen in deze App en in e-mail, tekst en andere elektronische communicatie die via of in verband met deze App wordt verzonden. Dit beleid is NIET van toepassing op informatie die:

 1. wij offline verzamelen of via andere apps of websites van het Bedrijf, waaronder de websites waartoe u via deze App toegang hebt;
 2. u aan het Bedrijf verstrekt, of die door derden wordt verzameld.

Onze websites, onze andere apps en apps van derden hebben mogelijk hun eigen privacybeleid, en wij raden u aan deze te lezen voordat u informatie op of via deze apps verstrekt.  Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe wij hiermee omgaan te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, download, registreer of gebruik deze App dan niet. Door deze App te downloaden, te registreren of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid.. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zie LINK. Als u deze App blijft gebruiken nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig op updates.[FK1] [RK2] [RG3] [FA4] [RG5] 

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DEZE VERZAMELEN

Wij verzamelen informatie van en over gebruikers van onze App:

 1. rechtstreeks van u wanneer u ons deze informatie verstrekt tijdens de registratie;
 2. automatisch wanneer u de App gebruikt.

Informatie die u aan ons verstrekt.

Wanneer u deze App downloadt, zich registreert of er gebruik van maakt, kunnen wij u vragen om informatie te verstrekken:

 1. aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals de staat en het land waarin u woont, uw e-mailadres, of ANDERE INFORMATIE DIE DE APP VERZAMELT DIE ALS PERSOONLIJK OF PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE WORDT GEDEFINIEERD VOLGENS EEN TOEPASSELIJKE WET ("Persoonsgegevens");
 2. die over u gaat, maar u niet individueel identificeert, met inbegrip van informatie zoals uw gebruikersnaam, uw unieke apparaat-ID, uw geslacht, geboortemaand en -jaar, relatiestatus (bijv. "single" of "in een relatie").

Deze informatie bevat:

 1. Informatie die u verstrekt door formulieren in de App in te vullen. Dit omvat informatie die verstrekt wordt op het moment van registratie voor het gebruik van de App, het abonneren op onze service en het plaatsen en/of verzenden van materiaal,
 2. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met de App meldt.
 3. Gegevens en kopieën van uw correspondentie (met inbegrip van e-mailadressen en telefoonnummers), als u contact met ons opneemt.

Wanneer u de App downloadt, opent en gebruikt, kan deze technologie gebruiken om automatisch het volgende te verzamelen:

 • Gebruiksgegevens. Wij verzamelen GEEN activiteitsgegevens zoals individueel gebruikspatroon, verbindingstijd, locatie, gemaakte verbindingen of duur van die verbindingen.
 • Apparaatinformatie. Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, waaronder de unieke apparaat-ID van het apparaat. Details die door Android of iOS worden verzameld, kunnen uw besturingssysteem en informatie over het mobiele netwerk bevatten. Wij gebruiken dit alleen voor het oplossen van problemen in het geval van prestatieproblemen met de App.
 • Opgeslagen informatie en bestanden. De App heeft mogelijk ook toegang tot metadata en andere informatie over andere bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Dit kunnen bijvoorbeeld foto's zijn om uw profielfoto weer te geven.

INFORMATIEVERZAMELING DOOR DERDEN

Wanneer u de App of de inhoud ervan gebruikt, kunnen bepaalde derden automatische technologieën voor het verzamelen van informatie gebruiken om informatie over u of uw apparaat te verkrijgen. Dit kunnen zijn:

 1. de fabrikant van uw mobiele apparaat;
 2. de leverancier van uw mobiele diensten;
 3. leveranciers van App stores en platforms;
 4. aanbieders van draadloze netwerken.

Deze derde partijen kunnen traceringstechnologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u deze App gebruikt. De informatie die zij verzamelen kan worden gekoppeld aan uw Persoonsgegevens of zij kunnen informatie, waaronder Persoonsgegevens, verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites, apps en andere websites voor online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u op interesses gebaseerde (gedragsgerichte) reclame of andere gerichte inhoud te bieden. Wij hebben geen controle over de traceringstechnologieën van deze derde partijen, of hoe deze gebruikt kunnen worden. Als u vragen heeft over een advertentie of andere gerichte inhoud, moet u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke aanbieder.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, met inbegrip van Persoonsgegevens, om:

 1. u te voorzien van de App en de inhoud hiervan, en alle andere informatie, producten of diensten die u van ons vraagt;
 2. elk ander doel te vervullen waarvoor u de informatie verstrekt;
 3. onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten, met inbegrip van facturering en inning, indien van toepassing;
 4. u op de hoogte te stellen van App-updates en wijzigingen in producten of diensten die wij via de App aanbieden of leveren.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen de Persoonsgegevens die wij verzamelen of die u verstrekt openbaar maken:

 1. aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van het Bedrijf, hetzij als lopende onderneming of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens over onze App- gebruikers in het bezit van het Bedrijf  deel uitmaken van de overgedragen activa;
 2. voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt;
 3. met uw toestemming;
 4. om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, bijvoorbeeld om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties;
 5. om onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden van de App, en voor facturering en inning, indien van toepassing.

TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt uw Persoonsgegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op de App en de profielpagina van uw account te bezoeken. U kunt ons ook een e-mail sturen op klantenservice@edc.nl.com om toegang te vragen tot de correctie of verwijdering van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen uw Persoonsgegevens alleen verwijderen als wij ook uw gebruikersaccount verwijderen. Wij kunnen mogelijk niet ingaan op een verzoek om informatie te wijzigen als wij van mening zijn dat de wijziging een wet of wettelijk voorschrift zou schenden of ertoe zou leiden dat de informatie onjuist is.

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben maatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord heeft gekozen) voor toegang tot onze App, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet en mobiele platforms niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens die via onze App worden verzonden niet garanderen. Het verzenden van Persoonsgegevens geschiedt op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van de privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen die wij bieden.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij de Persoonsgegevens van onze gebruikers behandelen, zullen wij het nieuwe privacybeleid op deze pagina publiceren. Van tijd tot tijd zullen wij u ook op de hoogte stellen wanneer het privacybeleid is bijgewerkt in de vorm van een in-App melding om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan deze pagina. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bezoeken van dit privacybeleid om te controleren of er wijzigingen zijn.

CONTACTGEGEVENS

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over dit privacybeleid en onze privacy praktijken, kunt u contact met ons opnemen op ons adres: Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam | Nederland

 

 

 

In detail:

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is:

EDC Retail B.V.

Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam | Nederland

 

2. Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract en het maken van contact

2.1 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract

Voor de uitvoering van het contract (met inbegrip van vragen over de verwerking van eventuele bestaande garantie- en prestatieclaims en wettelijke verplichtingen tot bijwerking) in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) van de AVG, verzamelen wij persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling zonder deze gegevens niet kunnen verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de respectieve invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over het doorsturen van de gegevens naar onze dienstverleners ten behoeve van de bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende secties van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswetgeving in overeenstemming met Art. 6 (1) (c) van de AVG, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de AVG, of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken voor verdergaande doeleinden, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in dit privacybeleid informeren.

2.2 Klantaccount

Voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken en opslaan voor het openen van het klantaccount en voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Verwijdering van uw klantaccount is op ieder moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven, of via een functie die voor dit doel in het klantaccount is voorzien. Na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de AVG, of behouden wij ons het recht voor om gegevens hierbuiten te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in dit privacybeleid informeren.

2.3 Contact opnemen

Als onderdeel van onze klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) van de AVG als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om uw aanvraag te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de respectieve invoerformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de AVG, of behouden wij ons het recht voor om gegevens te gebruiken voor verdergaande doeleinden, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in dit privacybeleid informeren.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Wij gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch met behulp van Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld. Als uw IP-adres met behulp van Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google en daar ingekort. Tenzij anders gespecificeerd voor de specifieke technologieën, is gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 van de AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Voor het analyseren van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google.

 Google Fonts

Voor een uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie)  verzameld door de scriptcode "Google Fonts", doorgegeven aan Google en vervolgens verwerkt door Google. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

 YouTube Video Plugin

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) die via de YouTube Video Plugin zijn verzameld in de door ons gebruikte modus voor uitgebreide gegevensbescherming, doorgegeven aan Google en vervolgens alleen door Google verwerkt wanneer u een video afspeelt.

7.2 Gebruik van Microsoft-diensten voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Wij gebruiken de technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland (hierna "Microsoft"). De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met Art. 26 van de AVG. De automatisch met behulp van Microsoft-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft voor meer informatie over de manier waarop Microsoft gegevens verwerkt.

Voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken wij Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u op onze website terechtkomt via een advertentie van Microsoft Advertising, waaruit gebruiksprofielen worden gegenereerd met behulp van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of de registratie voor een nieuwbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Zolang uw apparaten met internettoegang gekoppeld zijn aan uw Microsoft-account en u de instelling "Adverteren op basis van interesses" in uw Microsoft-account niet heeft uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten genereren over het gebruiksgedrag (met name cross-device gebruikersaantallen (gebruikersaantallen over verschillende apparaten heen)), zelfs als u van apparaat verandert, het zogenaamde "cross-devicetracking". In dit opzicht verwerken we geen persoonsgegevens, we ontvangen alleen statistieken op basis van Microsoft UET.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten

 Facebook-advertenties (advertentiemanager)

Wij gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (van Meta) en andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (van Meta) is verantwoordelijk voor de exacte implementatie, in het bijzonder de beslissing over het plaatsen van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders gespecificeerd voor de individuele technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 van de AVG. De gezamenlijke controle is beperkt tot het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt niet onder deze regeling.

8. Sociale media

8.1 Social Plugins van Facebook (van Meta), Twitter, Instagram (van Meta), Pinterest

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht wanneer onze website wordt bezocht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld op de knop Like of Share klikken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (van Meta), Twitter, YouTube, Instagram (van Meta), Pinterest

Als u toestemming heeft gegeven aan de betreffende aanbieder van sociale media in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) van de AVG, wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de respectieve aanbieder van sociale media, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het hieronder gelinkte privacybeleid van de aanbieder. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Facebook (van Meta) wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna "Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (van Meta) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (van Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 van de AVG. Meer informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.

Twitter wordt aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server bij Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld.

Instagram (van Meta) wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna "Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server bij Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram (van Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 van de AVG. Meer informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.

YouTube wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld.

Pinterest wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (hierna "Pinterest"). De gegevens die Pinterest automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest worden gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc, 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de Verenigde Staten van de Europese Commissie. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn ingesteld.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten volgens:

•          Art. 15 van de AVG, het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens van u die wij verwerken, binnen het daarin beschreven toepassingsgebied;

•          Art. 16 van de AVG, het recht om onmiddellijk rectificatie te eisen van onjuiste of aangevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;

•          Art. 17 van de AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens van u die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking vereist is

o          om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

o          om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

o          om redenen van openbaar belang; of

o          voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

•          Art. 18 van de AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

o          de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist;

o          de verwerking onwettig is, maar u het wissen ervan weigert;

o          wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

o          u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 van de AVG;

•          Art. 20 van de AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven;

•          Art. 77 van de AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats, of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht op bezwaar

Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die zwaarder wegen in het proces van belangenafweging, kunt u met toekomstige werking bezwaar maken tegen dergelijke gegevensverwerking. Als uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

9.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, als u informatie wilt over uw gegevens, deze wilt corrigeren, beperken of verwijderen, of als u eerder gegeven toestemming wilt intrekken of u wilt afmelden voor een bepaald gegevensgebruik, neem dan contact met ons op.


 [FK1]Please adapt [FK1]

 [RK2]www.easytoys.com/app/privacy [RK2]

@Franziska Klöpf  AMORELIE Should we also have a separate privacy policy for Amorelie and Nexus? [RG3] [RG3]

yes. [FA4] [FA4]

@Kim van der Wijk  EQOM Group: once you have the correct page from customer service, please add it. This link isn't working yet [RG5] [RG5]

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen