Voorwaarden gratis artikelen, kortingspercentages en kortingscodes

Voorwaarden gratis artikelen:

  • Bij aankoop van meerdere producten (waarbij je een gratis artikel ontvangt), krijg je één gratis artikel. 
  • Wanneer je een artikel retourneert waarbij je een gratis artikel hebt ontvangen, vragen wij je vriendelijk om ook dit gratis artikel terug te sturen. Mocht je het gratis artikel willen houden, dan zullen wij de kosten hiervan in rekening brengen.

Voorwaarden kortingspercentage assortiment

Acties gepromoot als '% korting op alles' of soortgelijke boodschap, is geldig voor het gehele assortiment, met uitzondering van, maar niet uitsluitend, de volgende merken: Womanizer, Bathmate, We-Vibe (gedeeltelijk), Fun Factory, Teazers, Europe Magic Wand.

Voorwaarden kortingscodes

Op EasyToys vind je regelmatig acties met een EasyToys kortingscode. Hieronder vind je de voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je een kortingscode gebruikt.

Kortingspercentage
Een code die recht geeft op een bepaald kortingspercentage (bijvoorbeeld 10%), kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Ook is het niet mogelijk om meerdere kortingscodes tegelijk te gebruiken.

Kortingsbedrag
Voor een code die recht geeft op een bepaald kortingsbedrag (bijvoorbeeld €10), geldt doorgaans een minimaal bestedingsbedrag. Zolang je bij het afrekenen aan dit bedrag komt, maakt het niet uit of de artikelen in je winkelmandje afgeprijsd zijn of niet. Ook hier geldt dat er maar één kortingscode gebruikt kan worden per bestelling. Kortingscodes die recht geven op gratis verzending (ter waarde van € 4,95) bij een minimaal bestedingsbedrag kunnen ook worden verzilverd bij bestellingen boven het bedrag waarbij verzending altijd gratis is. 

Zwarte Cross actie
1. Algemene & Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op deze actie.
2. De winnaar(s) worden per e-mail benaderd over de gewonnen prijzen.
3. Indien een winnaar niet binnen 48 uur / 2 werkdagen reageert, vervalt diens prijs. 

Social Media Winacties

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook acties van EDC Retail en de daaronder vallende shops (hierna verder te noemen 'actie').
1.2 De actie wordt georganiseerd door EDC Retail. 
1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname 
2.1.1 Iedere natuurlijke persoon met een Facebook account kan deelnemen aan deze actie, mits woonachtig in Nederland of België. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
2.1.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: a) Medewerkers van EDC Retail; b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn. 
2.1.3 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het lid zijn of lid worden van de nieuwsbrief / liken van de Facebookpagina. 
2.1.4 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan EDC Retail de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van EDC Retail te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail via de afmeldlink in de email. 
2.1.5 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, EDC Retail tevens het recht om zijn/haar Facebooknaam op de website en social media te plaatsen. 
2.1.6 De gegevens die EDC Retail in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van EDC Retail en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.1.4 genoemd, worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. EDC Retail zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
2.1.7 De winnaar kan tot uiterlijk 3 weken na bekendmaking aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

2.2 Vaststelling van de winnaars 
2.2.1 Uit alle deelnames wordt door EDC Retail de prijswinnaar getrokken.
2.2.2 Deze trekking zal plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 5.2. 
2.2.3 Niet winnende deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
2.2.4 Prijzen worden binnen vier weken verstrekt aan de winnaars en worden verzonden aan het adres welke wordt opgegeven aan EDC Retail.
2.2.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid EDC Retail
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. EDC Retail garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. 
3.1.2 EDC Retail is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. EDC Retail geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard productgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

3.2 Aansprakelijkheid derden 
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van EDC Retail cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud 
4.1.1 EDC Retail behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen; c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 

4.2 Vragen en klachten 
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar winactie@edc.nl

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze 
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

EasyToys Magazine Winacties

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de EasyToys Magazine (win)acties.
1.2 De actie wordt georganiseerd door EDC Retail alsmede EasyToys Magazine.
1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname winacties
2.1.1 Elk persoon kan deelnemen aan acties, mits woonachtig in Nederland of België. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
2.1.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten;
a) Medewerkers van EDC Retail;
b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn;
c) Eventuele participanten ten aanzien van de betreffende winactie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
2.1.3 Aan deelname aan de actie zijn geen extra kosten verbonden. De deelnemer wordt nergens toe verplicht, anders dan het lid zijn of worden van onze website / nieuwsbrief / blog.
2.1.4 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan EDC Retail de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van EDC Retail te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving via de afmeldlink in de e-mail.
2.1.5 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, EDC Retail tevens het recht om indien bepaald zijn/haar naam op de website van EasyToys Magazine te plaatsen.
2.1.6 De gegevens die EDC Retail in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van EDC Retail en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.1.4 genoemd, worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. EDC Retail zal de gegevens van de deelnemers verwerken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.2 Vaststelling van de winnaars
2.2.1 Uit alle deelnames wordt door EDC Retail de prijswinnaar getrokken.
2.2.2 Deze trekking zal plaatsvinden zoals aangegeven in actievoorwaarden.
2.2.3 Niet winnende deelnemers ontvangen geen persoonlijk bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.2.4 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de aanbieder, hierbij EDC Retail, gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
2.2.5 Prijzen worden verstrekt aan de winnaar(s) en worden verzonden naar het adres welke wordt opgegeven aan EDC Retail.
2.2.6 De winnaar kan tot uiterlijk 3 weken na bekendmaking aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid EDC Retail / EasyToys Magazine
3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. EDC Retail garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
3.1.2 EDC Retail is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. EDC Retail geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van standaard productgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van EDC Retail cq. De toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs. EDC Retail is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij levering van de prijs.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud
4.1.1 EDC Retail behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave;
a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) Wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
c) Deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
4.1.2 Het privacybeleid en de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op www.easytoys.nl zijn eveneens van toepassing door deelname aan de prijsvraag.

4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar helpdesk@easytoys.nl t.a.v. EasyToys Magazine.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 68 van 95

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen